Celem projektu było zbadanie problemów dotyczących zatrudnienia i odchodzenia z rolnictwa mieszkańców trenów wiejskich oraz przygotowanie ekspertyz na temat:

  • zapotrzebowania na kształcenie osób z terenów wiejskich pod kątem zatrudnienia,
  • wskazanie skutecznych, odpowiadających na potrzeby działań, metod i instrumentów aktywizujących obszary wiejskie,
  • określenie mobilności zawodowej oraz struktury zatrudnienia.


Projekt zrealizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

ul. Macieja Rataja 26,  59-220 Legnica,
Województwo Dolnośląskie
tel. +48 76 862 35 22, +48 76 852 30 15, +48 76 862 27 77
Fax. +48 76 862 09 68


www.arleg.euNumer projektu: Z/2.02/II/2.1/9/06
Nazwa projektu: "Osoby odchodzące z rolnictwa - badania ilościowe i jakościowe" działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

 
Kwota dotacji: 350.810,00 PLN
Obszar działania: teren powiatu: jaworskiego, legnickiego, legnickiego grodzkiego, lubińskiego, głogowskiego, polkowickiego, złotoryjskiego.

Okres realizacji: 2006.08.01 – 2008.03.31
Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa