Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa